Privacybeleid

Deze website is beheerd door Perfetti Van Melle [include the name of the PVM OC] (hierna “PVM”).

PVM heeft aandacht voor uw privacy en de bescherming ervan.

Dit Privacybeleid verklaart welke en op welke manier de Persoonlijke Gegegens verzameld en verwerkt worden door PVM in hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke.

CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Hierna vindt u de contactgegevens van PVM:

Naam: Perfetti Van Melle Benelux B.V.

Adres: Zoete Inval 20 - 4815 HK Breda

Telefoon: +31 76 527 5000

E-mail DPO: pvmdpo@perfettivanmelle.com

VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

“Persoonsgegevens” betekent elke informatie om u direct of indirect te identificeren.

Afhankelijk van de diensten verstrekt op deze website, kan PVM verschillende types van Persoonsgegevens verwerken zoals de naam, het adres, de leeftijd, het e-mailadres, het telfoonnummer, het IP-adres of informatie over de cookies, enz.

DOEL VAN DE VERWERKING EN WETTELIJKE INFORMATIE

PVM kan uw Persoongegevens verwerken voor allerhande doelen:

 • Om te antwoorden op uw vragen en klachten
 • Om uw deelname te beheren aan een wedstrijd/promotie
 • Om uw account te beheren
 • Om de inschrijving op de newsletter te beheren
 • Om uw kandidatuur voor een vacature beheren
 • Om onze producten te verbeteren
 • Om de correcte werking van de website te laten verlopen.

Afhankelijk van het doel, zal PVM uw Persoonsgegevens verwerken gebaseerd op:

 • uw goedkeuring: uitdrukkelijk gegeven na vooraf geïnformeerd te zijn.
 • contractuele relatie: komt tot stand om iets te leveren dat u uitdrukkelijk gevraagd hebt
 • wettelijke plicht: om te voldoen aan specifieke wetgevingen/normen
 • rechtmatig belang van het bedrijf.

BESCHERMING VAN KINDEREN

PVM doet er alles aan om de privacy van kinderen te beschermen.

In de website kunt u delen vinden die alleen toegankelijk zijn op voorwaarde dat u de minimum leeftijd hebt die aangegeven wordt in dat deel in kwestie.

Wanneer de verwerking van de Persoonsgegevens gebaseerd is op inhoud, zal die verwerking pas wettig zijn als u de leeftijd hebt om goedkeuring te geven.Anders, moet deze autorisatie gegeven worden door een persoon die ouderlijk gezag uitoefent.

Als u minderjarig bent, moet u de voorwaarden van dit privacybeleid overlopen met de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent, om er zeker van te zijn dat beiden alles begrepen hebben.Hoewel wij niet verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de leeftijd van onze gebruikers, kunnen wij bepaalde controles uitvoeren.

PERIODE VAN BEWARING

De periode van bewaring van de Persoonsgegevens is afhankelijk van het doel van de verwerking.

PVM zal de Persoonsgegevens wissen als die niet meer nodig zijn voor een bepaald doel, behalve in de gevallen waarin PVM de Persoonsgegevens moet bijhouden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.In deze gevallen, vindt u de specifieke criteria voor de bewaring in het toegewijde informatiegedeelte.

ONTVANGERS

Uw Persoonsgegevens kunnen bekendgemaakt of verwerkt worden alleen door personen geautoriseerd door PVM of derde partijen die de gegevens kunnen raadplegen en verwerken in naam van PVM.

In elk geval kunnen de Persoonsgegevens enkel verwerkt worden om te voldoen aan het doel van de verwerking.

Persoonsgegevens verwerkt door PVM kunnen doorgestuurd of meegedeeld worden aan andere bedrijven van de PVM Groep en derde partijen die rechtstreeks de activiteiten van PVM en de ontwikkeling van de website ondersteunen.

DOORSTUREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Noteer dat uw Persoonsgegevens, of delen ervan, doorgestuurd kunnen worden naar derde landen waar de bovenstaande Ontvangers gevestigd zijn.

Mocht dit nodig zijn, dan zal dit gebeuren in volledige overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

RECHT VAN BETROKKENE

U hebt de volgende rechten:

 • Van PVM bevestiging te krijgen of Persoonsgegevens die op u betrekking hebben wel of niet verwerkt worden
 • PVM te verzoeken uw Persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of bij te werken
 • PVM te verzoeken uw Persoonsgegevens onmiddellijk te wissen
 • PVM te verzoeken de verwerking van uw Persoonsgegevens deels of volledig te beperken
 • Uw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gebruikelijk en machineleesbaar formaat en PVM te verzoeken de Persoonsgegevens door te sturen naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke
 • PVM te stoppen of te verhinderen uw Persoonsgegevens te verwerken
 • Uw gegeven goedkeuring op elk moment terug te trekken
 • Een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.

Indien u geen burger van de Europese Unie bent, kunt u andere rechten hebben als aanvulling op de hierboven vermelde rechten.

U kunt deze rechten uitoefenen door een schriftelijke mededeling te richten aan het adres van PVM of door een e-mail te sturen naar pvmdpo@perfettivanmelle.com (mailto:pvmdpo@perfettivanmelle.com) ter attentie van de Dienst Gegevensbescherming.

PVM behoudt zich het recht voor te allen tijde de juistheid van de versterkte Persoonsgegevens te controleren.

COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies en andere identificatiemiddelen volgens de informatie die opgenomen is in het Cookiesbeleid.

UPDATE PRIVACYBELEID

PVM controleert regelmatig het eigen privacy- en beveiligingsbeleid en maakt, indien nodig, aanpassingen in overeenstemming met de wijzigingen ingevoerd door de wet, de organisatie, of naar aanleiding van een technologische ontwikkeling.Wij herinneren u eraan dat u altijd de meest recente versie raadpleegt.